Home icon Home

ช่อง G-SQUARE จีสแควร์ ทรูวิชั่นส์ [TV.G-SQUARE - CH.G-SQUARE]

PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:46 น.

gsquare-true-tv 

ดูรายการทีวีช่อง Gsquare รายการเกมส์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ รีวิวเกมส์ใหม่ อุปกรณ์คอมไฮเทคใหม่ๆ ที่นี้

จีสแควร์ หรือ Gsquare ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นสถานีเกมช่องแรกของประเทศไทย ผลิตโดย บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 67 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช